<h2>Εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων</h2><p>από το 1977</p> <h2>Εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων</h2><p>από το 1977</p>
Previous Next
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

Ιστορικό
Λίγα λόγια για την εταιρία ...

 

Η αρχική ίδρυση της εταιρίας μας έγινε το 1977 με την νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρίας υπό τον διακριτικό τίτλο "δυάς".Έως το 1991 η κύρια δραστηριότητά της ήταν η αποκλειστική αντιπροσώπευση μεγάλων ελληνικών εταιριών που τα προϊόντα τους ακόμη και σήμερα κατέχουν ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά. Γρήγορα, επέκτεινε τις εργασίες  της  δημιουργώντας εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε όλη την Θεσσαλία.Από το έτος 2001 η εταιρία λειτουργεί με την επωνυμία ‘’ Ζαχείλας Βασ.-Κατσούδας Ευαγγ. Ο.Ε ‘’ και επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην παροχή υπηρεσιών Logistics ,με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των προμηθευτριών εταιριών που ήδη συνεργάζεται. Η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων,  δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους.

Το 2003  προχωρά στην αγορά οικοπέδου 12.500 τ.μ πλησίον του οδικού κόμβου Βελεστίνου της Ε.Ο Βόλου –Λάρισας στον Νομό Μαγνησίας , όπου και δημιουργούνται οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας  συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 2.200 τ.μ.
Τον Αύγουστο του 2004  η εταιρία ολοκληρώνει τις εργασίες μετεγκατάστασής της ενώ παράλληλα προχωρά σε πλήρη λειτουργικό εκσυγχρονισμό   με την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων εμπορολογιστικής διαχείρισης (ERP) .Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, το 2006 επενδύει στην κατασκευή δύο (2) ψυκτικών θαλάμων συνολικής χωρητικότητας 1200 κυβ. μέτρων (m 3),  εκ των οποίων 400κυβ. μέτρα για αποθήκευση σε  ψύξη και 800 κυβ. μέτρα σε κατάψυξη.

To 2009 στα πλαίσια εκπόνησης ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου αλλάζει νομική μορφή και μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρία με την οποία   υφίσταται ως σήμερα, με την επωνυμία "δυάς α.ε.".

 

 

Υπηρεσίες

Τμήμα Logistics
H εταιρία μας από το 2001, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Logistics (3PL) στην περιοχή της κεντρικής Ελλάδος.Τα τμήμα λειτουργεί με πλήρες μηχανογραφημένο πληροφοριακό σύστημα ERP, εφαρμόζοντας παράλληλα , σύστημα διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 22000 , διασφαλίζοντας έτσι, άμεσες , ασφαλείς και εγγυημένες παραδόσεις  των εμπορευμάτων .Ειδικότερα το τμήμα παρέχει τις εξής υπηρεσίες :Ποσοτικό έλεγχο και καταγραφή των εμπορευμάτων κατά την παραλαβή.Αποθήκευση εμπορευμάτων ανάλογα με τις απαιτούμενες συνθήκες διατήρησης τους.Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας , όπου απαιτείται.Λήψη παραγγελιών από πελάτες με περιοδεύοντες πωλητές της εταιρίας μας και αποστολή τους ηλεκτρονικά , μέσω διαδικτύου, στο κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης της εταιρίας μας.Επεξεργασία , προετοιμασία και συλλογή των ημερήσιων παραγγελιών.Διανομή παραγγελιών με ιδιόκτητα φορτηγά ( εντός 2 εργάσιμων ημερών το αργότερο σε όλη  την κεντρική Ελλάδα).Εγγυημένη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης για τα ευπαθή προϊόντα (ψυχόμενα και κατεψυγμένα) σε όλα τα στάδια διαχείρισής τους (παραλαβή-αποθήκευση-διανομή).Λήψη και διαχείριση επιστροφών.Αποστολή μέσω διαδικτύου των παραστατικών παράδοσης των προϊόντων προς έκδοση αντίστοιχων παραστατικών από τους αποθέτες μας.Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παγίων εγκαταστάσεων μας αλλά και των εμπορευμάτων των αποθετών μας.
Τμήμα Πωλήσεων

Η "δυάς α.ε." όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της, ερευνά συνεχώς και σε βάθος τις ανάγκες της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς καταναλωτικών προϊόντων.
 Επιπλέον, έχοντας επενδύσει σημαντικά κεφάλαια   τόσο σε υποδομές και εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινους πόρους, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δυναμικό και άρτια οργανωμένο τμήμα πωλήσεων το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά κομμάτια της εταιρίας  και της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο του χονδρικού εμπορίου .
Το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας μας, με  πελατοκεντρική φιλοσοφία ,άρτια στελέχωση με έμπειρους πωλητές διαθέτει άριστη γνώση της αγοράς της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος .Ενώ ,η  υιοθέτηση και εφαρμογή  σύγχρονων τεχνικών πώλησης, εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες  στους πελάτες και συνεργάτες της.
Διάρθρωση και λειτουργία .

Το τμήμα πωλήσεων αποτελείται από δύο ομάδες πωλητών.

 • Η πρώτη ομάδα εξειδικεύεται στις  πωλήσεις προϊόντων ψύξης και κατάψυξης. Η συχνότητα επισκέψεων στους πελάτες είναι εβδομαδιαία και όπου απαιτείται και δυο φορές την εβδομάδα.
 • Η δεύτερη ομάδα πωλητών εξειδικεύεται στις πωλήσεις ξηρού φορτίου με συχνότητα επισκέψεων στους πελάτες ανά 15μερο ή ανά εβδομάδα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η λήψη των παραγγελιών διενεργείται με δελτία παραγγελίας τα οποία εκτυπώνονται ανά δρομολόγιο και παρέχουν μέσω του συστήματος ERP πλήρη ενημέρωση για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις για κάθε πελάτη. Οι παραγγελίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω φορητών  Η/Υ και καταχωρούνται αυτόματα στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας μας.
Βασικό μέλημα της εταιρίας μας είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των στελεχών του τμήματος  και αυτό επιτυγχάνεται αφενός μεν με την συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και αφετέρου με τις προγραμματισμένες  συναντήσεις ,τουλάχιστον ανά 15μερο , όπου αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα των πωλήσεων ανά πελάτη και προμηθευτή , ανασκοπούνται οι στόχοι πωλήσεων και καθορίζονται πλάνα προώθησης των προϊόντων.

Το πελατολόγιο της '' δυάς α.ε.''  περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες πελατών όπως  καταστήματα λιανικής, super markets , mini markets ,ξενοδοχεία,  καταστήματα χαρτικών , απορρυπαντικών και ειδών οικιακής χρήσης , καταστήματα καλλυντικών , καταστήματα του κλάδου μαζικής εστίασης όπως, ουζερί ,ταβέρνες , εστιατόρια , καφετέριες ,αναψυκτήρια και τέλος εταιρίες χονδρικού εμπορίου.

 

Τμήμα Αποθήκης - Διανομών

Το τμήμα αποθήκης - διανομών αποτελείται από τον προϊστάμενο του τμήματος , τους βοηθούς αποθηκάριους και τους οδηγούς διανομής.
Διενεργούν όλο τον κύκλο εργασιών (παραλαβή-τοποθέτηση-προετοιμασία παραγγελιών–φόρτωση–παράδοση).

Οι παραδόσεις των  προϊόντων ψυγείου γίνονται την επόμενη μέρα από την λήψη της παραγγελίας ενώ οι παραδόσεις προϊόντων ξηρού φορτίου γίνονται σε (2) δύο εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας από τον πελάτη. Η διαχείριση των προϊόντων γίνεται εφαρμόζοντας την μέθοδο ανακύκλωσης προϊόντων (Fi-Fo).

 

Τμήμα Λογιστηρίου - Διοικητικής Υποστήριξης

Το τμήμα λογιστηρίου και διοικητικής υποστήριξης διαχειρίζεται όλες τις εμπορολογιστικές και χρηματοοικονομικές εργασίες της εταιρίας μας.
Ασχολείται με την σύνταξη προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, με την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, με πληρωμές προμηθευτών, την μισθοδοσία του προσωπικού και διεκπεραίωση λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Εδώ βρίσκεται ενσωματωμένο και το τμήμα υποστήριξης πελατών (customer service) , κύριο έργο του οποίου αποτελεί η εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών , η λήψη παραγγελιών , η καταχώρηση και έκδοση παραστατικών (τιμολόγια, δελτία αποστολής , πιστωτικά επιστροφών κλπ) και τέλος καταχώρηση όλων των δεδομένων που αφορούν την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζει η εταιρία καθώς και της πολιτικής πιστώσεων.

 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της "δυάς α.ε." αποτελεί γι’ αυτή ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.
Οι άνθρωποί μας συνιστούν το πολυτιμότερο στοιχείο του ‘’κεφαλαίου’’ της εταιρίας μας, γι'αυτό και φροντίζουμε να επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Με την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στοχεύουμε, αφενός στην βελτιστοποίηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και αφετέρου στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ενδυναμώνοντας έτσι την ικανότητα τους να διαχειρίζονται με επιτυχία τις καταστάσεις που  αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους.

Παράλληλα δε, τους εξοπλίζουμε με όλα τα απαραίτητα μέσα που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Πιστεύουμε στον άνθρωπο και στην ανταποδοτική έννοια της συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας που προάγει την δημιουργικότητα και αποπνέει αίσθημα σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις.

 

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της ‘’δυάς α.ε.’’ βρίσκονται στο 16ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού  Βόλου–Λάρισας παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου Αθήνας–Θεσσαλονίκης.
Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 12.500 τ.μ και ο στεγασμένος χώρος των αποθηκών είναι 2.200 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις  συμπεριλαμβάνονται και  4 ψυκτικοί θάλαμοι εκ των οποίων δύο (2) είναι χώροι ψύξης ,συνολικού  όγκου 400 κυβ. μέτρων και δυο (2) είναι χώροι κατάψυξης συνολικού όγκου 800 κυβ. μέτρων. Τα γραφεία είναι άρτια εξοπλισμένα και καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 260 τ.μ.

Ο χώρος της αποθήκης διαθέτει μεταλλικά ράφια με 4 επίπεδα αποθήκευσης όπου μπορούν να φιλοξενηθούν 1.400 παλέτες. Όλος ο αποθηκευτικός χώρος είναι υπερυψωμένος , (1,10 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους) και διαθέτει 3 ράμπες φορτοεκφόρτωσης προϊόντων ξηρού φορτίου και 1 ράμπα φορτοεκφόρτωσης για ψυχόμενα προϊόντα.

Το σύνολο των υποδομών είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας ενώ εποπτεύεται επί 24ώρου βάσεως  με υψηλής τεχνολογίας δίκτυο ηλεκτρονικής παρακολούθησης με κάμερες.  Επιπλέον λειτουργούν  αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ειδοποίησης  εξασφαλίζοντας συνεχή έλεγχο της λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.

Ο εξοπλισμός της αποθήκης μας περιλαμβάνει:

 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1500kg στα 5,5 m με αναβάτη χειριστή.
 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1200kg στα 4,4 μέτρα πεζού χειριστή.
 • 1 Ηλεκτροκίνητο Κλαρκ ανυψωτικής δυνατότητας 1000kg στα 3,5 μέτρα, πεζού χειριστή.
 • 7 Χειροκίνητα παλετοφόρα.

 

Μέσα Μεταφοράς

Η "δυάς α.ε." διαθέτει και διαχειρίζεται  στόλο μεταφορικών μέσων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφοράς –διανομής των εμπορευμάτων.
Ο στόλος αποτελείται από ένδέκα (11) φορτηγά , εκ των οποίων τα επτά (7) χρησιμοποιούνται για μεταφορά προϊόντων ξηρού φορτίου και τέσσερα (4) για μεταφορά προϊόντων υπό ψύξη και υπό κατάψυξη.

Όλα τα φορτηγά ψυγεία διαθέτουν αυτοδύναμα μηχανήματα ψύξης και φέρουν αυτόματα καταγραφικά για την  συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά των προϊόντων.
Επίσης η εταιρία μας για την εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης των πωλητών της διαθέτει έξι (6) οχήματα ΙΧ.

 

 

 

Περιοχή Κάλυψης

Η εταιρία "δυάς α.ε." παρέχει τις υπηρεσίες έχοντας αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων και διανομών στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα στους  Νομούς:

 • Μαγνησίας
 • Λάρισας
 • Τρικάλων
 • Καρδίτσας
 • σε όλα τα Νησιά των Β. Σποράδων (Σκιάθο , Σκόπελο , Αλόννησο).

Διαχείριση Ποιότητας

Πιστοποιήσεις

Η βασική Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρίας "δυάς α.ε."  τυγχάνει  ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα :

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο  που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
 • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εγκαταστημένου Συστήματος Διαχείρισης Της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000 /2005, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για διαρκή βελτίωση της εταιρίας, μέσω αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
 • Να εφαρμόζει μια μόνιμη διαδικασία (HACCP) στα πλαίσια ενός Συστήματος Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων με το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που διακινεί.
 • Να προμηθεύει, να αποθηκεύει και να διανέμει τα προϊόντα της, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (178/2002/ΕΚ , 852/2004/ΕΚ, Οδηγός Υγιεινής Νο 9 ΕΦΕΤ.), ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταλληλότητα των προϊόντων της, τόσο για το σύνολο των πελατών της όσο και για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αλλεργική προδιάθεση)
 • Να Ικανοποιεί τις συμφωνίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους προκαθορισμένους όρους.
 • Να Προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις, με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες.
 • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες μείωσης παραπόνων πελατών και μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρίας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες σταθερά υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης να εξασφαλίζει ότι η πολιτική για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων είναι κατάλληλη για το σκοπό  της επιχείρησης, ανασκοπείται ως προς της συνεχή καταλληλότητά της, γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός αυτής.

«Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρίας. Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και για το λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.»

 
Διάγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας